Wychowanie Komunikacyjne


Testy sprawdzające z wychowania komunikacyjnego.
Test zaliczony, jeśli suma uzyskanych punktów jest większa lub równa 6.

Dodał: J.Chudzik